Oppslagstavle for Boligsameiet Jotunet

 • Årsmøte 2018

  Publisert 18. des. 2017

  Tid: 19:00 - 21:00, Frøystad Andelsbarnehage

  Boligsameiet Jotunet - Sameiermøte 2018. Det vises til Lov om eierseksjoner § 33 (/sameiets vedtekter §15): ”Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år inne utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”. Boligsameiet Jotunet vil avholde ordinært sameiermøte 31.januar 2018 i Frøystad Andelsbarnehage. I forkant av møtet vil det sendes ut en formell innkalling med informasjon om agenda, styrets årsberetning, regnskap for 2017, budsjett for 2018, valg av styremedlemmer og eventuelle innmeldte saker. Forslag som seksjonseiere ønskes behandlet på sameiermøte må være styret i hende senest 7. januar 2018. Forslag sendes skriftlig på epost til styret@jotunet.no For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på sameiermøte er det ønskelig at: - Det går klart frem at saken ønskes behandlet på sameiermøte - Forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Spesielt vil det være viktig at de økonomiske konsekvensene av forslagene blir tilfredsstillende belyst. Dette vil hjelpe sameiermøtet å behandle og ta stilling til saken. Styret i Jotunet

 • Dugnad høsten 2017

  Publisert 30. nov. 2017

  Vi vil varsle om at årets høstdugnad blir lørdag 4. november klokken 10.00 - 12.00! Dugnaden blir felles for Jotunet og Frøystad og oppmøte er som vanlig utenfor 22A for registrering og tildeling av oppgaver. Ta med river, koster, spader og trillebår. Ta kontakt med styret på e-post: styret@jotunet.no i god tid før dugnaden dersom du er forhindret i å delta, du vil da få tildelt egne oppgaver. Oppgaven må være utført innen dato for oppsatt dugnad. Dersom du ikke kan møte, og heller ikke ønsker tildelte oppgaver, vil du få tilsendt faktura. Med vennlig hilsen styret.