Oppslagstavle for Boligsameiet Jotunet

 • Status vedlikehold på byggene

  Publisert 09. jul. 2018

  Nå er BK Bygg stort sett ferdig med det meste av årets planlagte vedlikeholdsjobber. Siden oppstart i april er nå 4 altaner renovert, det er utført en omfattende fasadevask og det er montert snøfangere på taket på alle bygninger. I tillegg er det utført noen mindre utbedringer i noen av seksjonene. Det jobbes ennå med utskiftning av kledning på to av bygningene, samt noe ferdigstilling og finpuss etter vi hadde vår siste befaring.

  Etter sommerferien er dette de viktigste sakene styret vil jobbe med:
  - Fortsatt utredning for tilrettelegging av strøm til carporter for lading av el-bil
  - Videre dialog med nabo i Westergårdveien 50 angående fjerning eller beskjæring av sjenerende trær
  - Utredning av muligheter for bygging av sykkelskur for Jotunet - sammen med Frøystad Vel
  - Utfordringer med avfall og søppel
  - Planlegging av vedlikehold for 2019
  - Budsjett 2019

  Vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle en fortsatt fin sommer!

  Mvh Styret
 • Status vedlikehold på byggene

  Publisert 06. jun. 2018

  BK Bygg er godt i gang med vedlikeholdsarbeidene på byggene våre. Pr. i dag er store deler av fasadevasken gjennomført, med unntak av kortsidene opp mot de grønne byggene og der altanene renoveres (10B, 12B, 14B og 18B). Altanene skal være ferdige i løpet av denne uken.
  Fasadevasken vil fortsette neste uke, når altanene er ferdigstilte. Pass på å lukke vinduer og ventiler!
  Videre går man i gang med utskiftning av ødelagte bord på kledningen på alle 4 byggene, og det skal også monteres snøfangere på takene. I tillegg er det noen andre mindre utbedringer som skal utføres før sommeren.
  Vedlagt er en framdriftsplan på det som skjer før sommerferien.

  Dersom noen har spørsmål, ta kontakt med styret!

  Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet

 • Faktura er sendt ut

  Publisert 18. mai. 2018

  Hei!
  Faktura for felleskostnader (juni-juli-august) er nå sendt ut til alle seksjonseiere via Lettstyrt, med varsling på e-post.
  Dersom det er noen som ikke har mottatt faktura, er det veldig viktig at man kontakter styret snarest og oppgir korrekt e-postadresse slik at vi kan få sendt faktura. Fakturaen har forfallsdato 30.mai.

  Med vennlig hilsen Styret
 • Oppstart vedlikehold på byggene

  Publisert 05. mai. 2018

  Vi har inngått avtale med BK Bygg om å utføre det planlagte vedlikeholdet i år.

  De vil starte opp nå førstkommende mandag 7/5 med både klargjøring av altaner og fasadevask. Det er viktig at alle lukker vinduer og innvendige ventiler over vinduene. Ting som ikke tåler vann eller som man er redd for kan bli ødelagt, og som står ute på altan/ uteplass, må tas inn.
  Planen er å spyle blokk 3 og 4 (de med høyest husnummer) i uke 19-20, og blokk 1 og 2 i uke 21-22.

  Altanene som skal renoveres i år er alle i andre etasje; 10B - 12B - 14B og 18B.
  Rydd vekk alt som står på disse innen mandag!
  For dere som bor under disse leilighetene er det viktig å gjøre det samme, da det settes opp stillas her. Vi prøver å ta de 3 altanene i blokk 2 først.

  Vi beklager noe kort varsel, men vi håper dette lar seg løse på en god måte!
  Vi vil også informere nærmere når vi har avtalt et mer nøyaktig tidsskjema med BK Bygg.

  Mvh Styret
 • Dugnad 14. mai

  Publisert 19. apr. 2018

  Tid: 17:00 - 19:00, Boligsameiet Jotunet
  Vi vil varsle om at årets vårdugnad er fastsatt til mandag 14. mai klokken 17.00 - 19.00!

  Dugnaden er som tidligere felles for Jotunet og Frøystad. Oppmøte er som vanlig utenfor 22A for registrering og tildeling av oppgaver. Ta med river, koster, spader og trillebår.

  Ta kontakt med styret i god tid før dugnaden dersom du er forhindret i å delta, du vil da få tildelt egne oppgaver. Oppgaven bør da være utført innen dato for oppsatt dugnad.

  Dersom du ikke kan møte, og heller ikke ønsker tildelte oppgaver, vil du få tilsendt faktura.

  Med vennlig hilsen styret i Boligsameiet Jotunet
 • Informasjon 01/2018 - til alle i Boligsameiet Jotunet

  Publisert 16. feb. 2018

  Styret i Boligsameiet Jotunet ønsker å informere alle seksjonseiere om følgende:

  * Faktura for felleskostnader (mars-april-mai) er nå sendt ut pr e-post til alle seksjonseiere. Dersom det er noen som ikke har mottatt faktura på e-post, er det veldig viktig at man kontakter styret snarest og oppgir korrekt e-postadresse slik at vi kan få sendt faktura. Fakturaen har forfallsdato 28. februar.

  * Ny nettside er nå tatt i bruk for hele sameiet. Nå vil all kommunikasjon og informasjon gå via disse sidene. For mer informasjon, se sak lenger nede på denne siden. Kom gjerne med tilbakemeldinger dersom dere savner noe eller har innspill til forbedringer!

  * Styret ønsker å sette ekstra fokus på søppelhåndteringen i løpet av våren. Vi vil følge ekstra godt med på hva som kastes og at alle forholder seg til retningslinjene og reglene som er satt. Se mer informasjon om søppelhåndteringen i Jotunet her: www.jotunet.lettstyrt.no/info_pages/1716

  * Det har det siste halve året kommet flere henvendelser fra seksjonseiere angående bråk fra naboleiligheter. Dette dreier seg stort sett om vorspiel eller fester der man holder det gående utover natten. Alle plikter å ta hensyn til naboene sine - særlig når man bor så tett som vi gjør i dette sameiet. Dette med å ta hensyn går begge veier, vi må også kunne akseptere at vi til tider hører naboen.
  Oppfordringen fra styret er følgende:
  Dersom du planlegger en fest eller skal ha folk på besøk og du vet det blir høyere støynivå enn vanlig, gi naboene dine beskjed på forhånd! En god dialog og et godt forhold til dine naboer er viktig!
  Det er veldig lytt mellom etasjene i våre bygninger. Har du en leilighet under deg - tenk deg om ved bruk av sko (spesielt høye hæler), tramping og unødvendig bråk.

  * Det er planlagt en god del bygningsvedlikehold i løpet av 2018. Det skal renoveres 4 altaner, dører skal skiftes ut, kledning på byggene skal skiftes ut, det skal monteres snøfangere på taket på alle byggene, fasaden skal vaskes og takrenner skal rengjøres. Styret er i gang med planleggingen av dette arbeidet, og vi håper å få utført det aller meste innen utgangen av mai. Dette avhenger imidlertid av leverandørene som blir valgt, og det er derfor vanskelig å være konkret på dette. De som blir direkte påvirket av disse vedlikeholdsjobbene, vil bli kontaktet når vi vet noe mer nøyaktig.

  * Protokollen fra årsmøtet 31. januar er lagt ut her: www.jotunet.lettstyrt.no/info_pages/1793


  Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet
 • Nye nettsider fra februar 2018!

  Publisert 31. jan. 2018

  Fra og med 1.februar tar Boligsameiet Jotunet i bruk nye nettsider under løsningen til Lettstyrt AS.
  Lettstyrt leverer et veldig brukervennlig styreverktøy med skybaserte løsninger som gjør kommunikasjon mellom styre og seksjonseiere enklere og mer oversiktlig enn tidligere.

  Ønsker du å komme i kontakt med styret, bruker du fliken KONTAKT lengst nede på siden. Det betyr at vi går bort fra bruk av e-postadressen styret@jotunet.no fra nå av.

  Informasjon vil nå legges ut fortløpende på denne oppslagstavlen, og det vil varsles med e-post og/eller SMS til alle når det legges ut nyheter. Det er derfor viktig at vi har oppdaterte mobilnummer og e-postadresser til alle. Gi beskjed dersom du ikke får meldinger, og oppdater styret på din kontaktinformasjon! Vi kan også legge inn flere personer pr husholdning for å sikre at vi når flest mulig.

  Under fliken PRAKTISK INFO har vi lagt informasjon og opplysninger som er viktig og nyttig for deg som seksjonseier. Dersom du savner noe her, kontakt styret.

  Ny adresse er www.jotunet.lettstyrt.no
  Disse sidene fungerer også veldig bra på smarttelefoner.

  Styret i Boligsameiet Jotunet

 • Husk årsmøtet onsdag 31/1 2018!

  Publisert 21. jan. 2018

  Under ligger selve innkallingen til årsmøtet i Boligsameiet Jotunet som avholdes onsdag 31/1 2018 i Frøystad Andelsbarnehage.

  Vi gjør oppmerksom på at den komplette innkallingen med vedlegg kun er sendt ut på e-post. Dersom dere ikke har tilgang til printer kan vi være behjelpelig med en papirkopi – gi eventuelt beskjed om dette på e-post til styret@jotunet.no.
  Dersom e-post med komplett innkalling ikke er mottatt, kontakt styret på samme e-postadresse.

  Vel møtt!

  Mvh
  Styret i Boligsameiet Jotunet
 • Årsmøte 2018

  Publisert 18. des. 2017

  Tid: 19:00 - 21:00, Frøystad Andelsbarnehage
  Boligsameiet Jotunet - Sameiermøte 2018.

  Det vises til Lov om eierseksjoner § 33 (/sameiets vedtekter §15):
  ”Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år inne utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”.

  Boligsameiet Jotunet vil avholde ordinært sameiermøte 31.januar 2018 i Frøystad Andelsbarnehage.

  I forkant av møtet vil det sendes ut en formell innkalling med informasjon om agenda, styrets årsberetning, regnskap for 2017, budsjett for 2018, valg av styremedlemmer og eventuelle innmeldte saker.

  Forslag som seksjonseiere ønskes behandlet på sameiermøte må være styret i hende
  senest 7. januar 2018. Forslag sendes skriftlig på epost til styret@jotunet.no

  For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på
  sameiermøte er det ønskelig at:
  - Det går klart frem at saken ønskes behandlet på sameiermøte

  - Forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Spesielt vil det være viktig at de
  økonomiske konsekvensene av forslagene blir tilfredsstillende belyst.

  Dette vil hjelpe sameiermøtet å behandle og ta stilling til saken.


  Styret i Jotunet
 • Dugnad høsten 2017

  Publisert 30. nov. 2017

  Vi vil varsle om at årets høstdugnad blir lørdag 4. november klokken 10.00 - 12.00!

  Dugnaden blir felles for Jotunet og Frøystad og oppmøte er som vanlig utenfor 22A for registrering og tildeling av oppgaver. Ta med river, koster, spader og trillebår.

  Ta kontakt med styret på e-post: styret@jotunet.no i god tid før dugnaden dersom du er forhindret i å delta, du vil da få tildelt egne oppgaver. Oppgaven må være utført innen dato for oppsatt dugnad.

  Dersom du ikke kan møte, og heller ikke ønsker tildelte oppgaver, vil du få tilsendt faktura.

  Med vennlig hilsen styret.