Oppslagstavle for Boligsameiet Jotunet

 • Årsmøte i Frøystad Vel

  Publisert 27. mar. 2019

  Tid: 19:00 - 21:00, Frøystad Barnehage
  Det avholdes årsmøte / generalforsamling i Frøystad Vel onsdag 10.april klokken 1900 i Frøystad Barnehage. Utover vedlagte innkalling (se under) er andre dokumenter lagt ut på nettsidene til Frøystad Vel, www.froystadvel.no
 • Ny faktura er sendt ut

  Publisert 15. feb. 2019

  Hei!
  Ny faktura for felleskostnader (mars, april og mai 2019) er nå sendt ut til alle seksjonseiere via Lettstyrt, med varsling på e-post.
  Dersom det er noen som ikke har mottatt faktura, er det veldig viktig at man kontakter styret snarest og oppgir korrekt e-postadresse slik at vi kan få ordnet dette.

  Fakturaen har forfallsdato 28 februar. Vi understreker viktigheten av å betale faktura innen forfallsdato. Ved for sen betaling påløper det gebyr og forsinkelsesrenter fra forfall.

  Under her ligger også oversikt over faktureringsbeløp for hele året vedlagt. Dette gjør vi for å gi mer forutsigbarhet slik at alle lettere kan planlegge når regningene forfaller.

  Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet
 • Ligningsgrunnlag 2018

  Publisert 12. feb. 2019

  I vedlegget under følger oversikt over innberettede beløp til skattemelding for 2018.
  Det har i 2018 vært overdragelse av 2 seksjoner, disse er merket grønt (renteinntekter er fordelt iht. eiertid). Formue tilfaller eier pr 31.12.2018.
 • Husk årsmøtet torsdag 31/1 2019!

  Publisert 18. jan. 2019

  Under ligger selve innkallingen til årsmøtet i Boligsameiet Jotunet som avholdes torsdag 31/1 2019 i Frøystad Barnehage.

  Vi gjør oppmerksom på at den komplette innkallingen med alle vedlegg kun er sendt ut på e-post.
  Dersom noen ikke har tilgang til printer, eller ikke kan åpne vedlegget, kan vi være behjelpelig med en papirkopi – gi eventuelt beskjed om dette på e-post til owe.egeland@hesbynett.no, eller via KONTAKT på nettsidene https://jotunet.lettstyrt.no

  Dersom e-post med komplett innkalling ikke er mottatt, ta kontakt snarest på samme e-postadresse.

  Vel møtt!

  Med vennlig hilsen,
  Styret i Boligsameiet Jotunet
 • Styrevalg 2019! Viktig melding til alle seksjonseiere!

  Publisert 09. jan. 2019

  Valgkomiteen som jobber med å finne nye kandidater til styrearbeidet i sameiet, har i år møtt store vanskeligheter. Mange har vært forespurt om å påta seg et styreverv i den neste perioden, men alle har sagt klart nei.
  Det er flere seksjonseiere som de siste 5-8 årene har hatt flere perioder, og da føler man naturlig nok at man har bidratt nok. Flere har etter overtalelse påtatt seg nye perioder – simpelthen på grunn av manglende nye kandidater.
  Styret må bemannes av seksjonseiere som er villige til å bruke litt av sin fritid gjennom året for å sikre best mulig drift av sameiet som en selv bor i.

  Styret og valgkomiteen registrerer imidlertid at det er mange seksjonseiere som ennå ikke har deltatt i styrearbeid, og dette er dermed en oppfordring til alle om å ta en runde i tenkeboksen.
  Alle seksjonseiere har en plikt til å bidra til at sameiet kan fungere så kostnadseffektivt som mulig, og ingen bør sitte med en holdning som forventer at «alle andre» tar seg av oppgavene.

  Dersom vi ikke lykkes i å rekruttere nye kandidater til styret, kan et alternativ være å engasjere en ekstern forretningsfører/administrator (f.eks. Bate eller Obos) for å ha ansvaret for den daglige driften av sameiet. En slik løsning vil utvilsomt føre til en betraktelig økning i sameiets driftskostnader, noe som dermed påvirker felleskostnadene hver enkelt seksjonseier betaler årlig.

  Med dette håper styret at noen kan kjenne litt på ens eget ansvar, og dermed melde seg til styreverv for neste periode. Å være styremedlem gir mulighet for å påvirke det som skjer i sameiet og er til tider veldig lærerikt og spennende.

  Ta kontakt med et medlem av valgkomiteen snarest:
  Tarjei Hemstad (14B) – telefon 901 02182, e-post tarjei.hemstad@lyse.net
  Lisbeth Vaksdal Madsen (8B) – telefon 908 62418
  Øyvind Voss (22B) – telefon 990 91167

  Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet
 • Årsmøte 2020

  Publisert 06. jan. 2019

  Det vises til Lov om eierseksjoner § 41:
  ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”.

  Boligsameiet Jotunet vil avholde ordinært årsmøte mandag 3 Februar 2020 i Frøystad Barnehage.

  I forkant av årsmøtet vil det sendes ut en formell innkalling med informasjon om agenda, styrets redegjørelse, regnskap for 2019, budsjett for 2020, valg av styremedlemmer og eventuelle innmeldte saker.

  Forslag som seksjonseiere ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende
  senest tirsdag 14. januar 2020.
  Forslag sendes skriftlig til styret under KONTAKT på nettsidene; www.jotunet.lettstyrt.no


  For å sikre effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er det ønskelig at:

  - Det går klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet.
  - Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Spesielt vil det være viktig at de
  økonomiske rammene/konsekvensene av forslaget blir tilfredsstillende belyst. Dette vil hjelpe
  årsmøtet å behandle og ta stilling til saken.

  Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet
 • Ekstraordinært årsmøte

  Publisert 19. nov. 2018

  Tid: 18:30 - 20:00, Frøystad Barnehage, Strandsvingen 8
  Til alle seksjonseiere i Boligsameiet Jotunet:

  Styret ønsker med dette å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å presentere forslag til oppsett for el-bil lading i sameiet. Se vedlagte innkalling og presentasjon.
  Årsaken til at dette kommer opp nå, og ikke i et ordinært årsmøte neste år, er at vi er usikre på hvor lenge nettleverandøren kan gi oss kapasiteten som er forespeilet - og derfor ønsker vi å forsøke å avgjøre dette så tidlig som mulig.

  Vi håper så mange som mulig kan ta seg tid til å stille på dette møtet!

  Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet
 • Ny faktura er sendt ut

  Publisert 15. nov. 2018

  Hei!
  Ny faktura for felleskostnader (desember 2018 + januar og februar 2019) er nå sendt ut til alle seksjonseiere via Lettstyrt, med varsling på e-post.
  Dersom det er noen som ikke har mottatt faktura, er det veldig viktig at man kontakter styret snarest og oppgir korrekt e-postadresse slik at vi kan få ordnet dette.

  Fakturaen har forfallsdato 30.november. Vi understreker viktigheten av å betale faktura innen forfallsdato. Ved for sen betaling påløper det gebyr og forsinkelsesrenter fra forfall.

  Med vennlig hilsen Styret
 • Høstdugnaden blir avholdt 10.november!

  Publisert 14. sep. 2018

  Tid: 10:00 - 12:00, Jotunet
  Høstens dugnad er av styret i Frøystad Vel fastsatt til lørdag 10. november, klokken 10.00 - 12.00!

  Dugnaden er som tidligere felles for hele Frøystad, og vi utfører arbeid som er pålagt oss av Frøystad Vel, samt oppgaver internt i sameiet. Oppmøte er som vanlig utenfor 22A for registrering og tildeling av oppgaver. Ta med river, koster, spader og trillebår.

  Ta kontakt med styret i god tid før dugnaden dersom du er forhindret i å delta, du vil da få tildelt egne oppgaver. Oppgaven bør da være utført innen dato for oppsatt dugnad.

  Dersom du ikke kan møte, og heller ikke ønsker tildelte oppgaver, vil du få tilsendt faktura.

  Med vennlig hilsen styret i Boligsameiet Jotunet
 • Ny faktura er sendt ut

  Publisert 10. aug. 2018

  Hei!
  Faktura for felleskostnader (september-oktober-november) er nå sendt ut til alle seksjonseiere via Lettstyrt, med varsling på e-post.
  Dersom det er noen som ikke har mottatt faktura, er det veldig viktig at man kontakter styret snarest og oppgir korrekt e-postadresse slik at vi kan få sendt faktura.

  Fakturaen har forfallsdato 31.august. Styret ønsker å understreke viktigheten av å betale faktura innen forfallsdato. Ved for sen betaling påløper det forsinkelsesrenter og gebyr fra forfall.

  Med vennlig hilsen Styret