Oppslagstavle for Boligsameiet Jotunet

 • ÅRSMØTE 2020 - 3 Feb KL 19 - FRØYSTAD BARNEHAGE

  Publisert 19. jan. 2020

  Tid: 19:00 - 21:00, Frøystad Barnehage
  Det nærmer seg årsmøte 2020 for Boligsameiet Jotunet. Dette avholdes den;

  3 Februar 2020 i Frøystad Barnehage, KL 19:00-21:00

  Vi gjør oppmerksom på at den komplette innkallingen med alle vedlegg kun er sendt ut på e-post.
  Dersom noen ikke har tilgang til printer, eller ikke kan åpne vedlegget, kan vi være behjelpelig med en papirkopi – gi beskjed om dette på e-post til styret via samtale på lettstyrt.

  Dersom e-post med komplett innkalling ikke er mottatt, ta kontakt snarest.

  Vel møtt!

  Med vennlig hilsen,
  Styret i Boligsameiet Jotunet
 • Husk årsmøtet 3 Februar 2020

  Publisert 07. jan. 2020

  Det vises til Lov om eierseksjoner § 41:
  ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”.

  Boligsameiet Jotunet vil avholde ordinært årsmøte mandag 3 Februar 2020 i Frøystad Barnehage.

  I forkant av årsmøtet vil det sendes ut en formell innkalling med informasjon om agenda, styrets redegjørelse, regnskap for 2019, budsjett for 2020, valg av styremedlemmer og eventuelle innmeldte saker.

  Forslag som seksjonseiere ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende
  senest tirsdag 14. januar 2020.
  Forslag sendes skriftlig til styret under KONTAKT på nettsidene; www.jotunet.lettstyrt.no


  For å sikre effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er det ønskelig at:

  - Det går klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet.
  - Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Spesielt vil det være viktig at de
  økonomiske rammene/konsekvensene av forslaget blir tilfredsstillende belyst. Dette vil hjelpe
  årsmøtet å behandle og ta stilling til saken.

  Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet
 • Ny faktura er sendt ut

  Publisert 11. nov. 2019

  Hei!
  Ny faktura for felleskostnader (desember 2019, januar og februar 2020) er nå sendt ut til alle seksjonseiere via Lettstyrt, med varsling på e-post og SMS.
  Dersom det er noen som ikke har mottatt faktura, er det veldig viktig at man kontakter styret snarest og oppgir korrekt e-postadresse slik at vi kan få ordnet dette.

  Fakturaen har forfallsdato 28.november. Vi understreker viktigheten av å betale faktura innen forfallsdato. Ved for sen betaling påløper det gebyr og forsinkelsesrenter fra forfall.


  Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet
 • Høstens dugnad nærmer seg, hold av dagen:)

  Publisert 15. okt. 2019

  Høstens dugnad er av styret i Frøystad Vel fastsatt til lørd 9 nov, klokken 10:00 - 12:00!

  Dugnaden er som tidligere felles for hele Frøystad, og vi utfører arbeid som er pålagt oss av Frøystad Vel, samt oppgaver internt i sameiet. Oppmøte er som vanlig utenfor 22A for registrering og tildeling av oppgaver. Ta med river, koster, spader og trillebår.

  Ta kontakt med styret i god tid før dugnaden dersom du er forhindret i å delta, du vil da få tildelt egne oppgaver. Oppgaven bør være utført innen dato for oppsatt dugnad.

  Vi minner samtidig om at trappeoppganger må spyles/vaskes av beboere, da dette ikke er endel av felles dugnad. Samt hekker utenfor terrasser/uteplasser i 1 etg. Disse må klippes av beboere i 1 etg og er ikke endel av felles dugnad.

  Dersom du ikke kan møte, og heller ikke ønsker tildelte oppgaver, vil du få tilsendt faktura.

  Med vennlig hilsen styret i Boligsameiet Jotunet
 • Høsten har kommet, husk at utelys må stå på

  Publisert 15. okt. 2019

  Minner om at utelyset må stå på om vinteren selv om du ikke er hjemme. Det kan bli svært mørkt i trappeoppgangene og det er litt greit å kunne se.

  Til de av dere som leier ut deres leiligheter, flott om dere kan informere leietakere.

  Mvh Styret i Jotunet
 • Ny faktura er sendt ut i dag!

  Publisert 19. aug. 2019

  Hei!
  Ny faktura for felleskostnader (september, oktober og november 2019) er nå sendt ut til alle seksjonseiere via Lettstyrt, med varsling på e-post og SMS.
  Dersom det er noen som ikke har mottatt faktura, er det veldig viktig at man kontakter styret snarest og oppgir korrekt e-postadresse slik at vi kan få ordnet dette.

  Fakturaen har forfallsdato 28. august. Vi understreker viktigheten av å betale faktura innen forfallsdato. Ved for sen betaling påløper det gebyr og forsinkelsesrenter fra forfall.


  Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet
 • Utbygging av infrastruktur vedrørende EL-Billading

  Publisert 19. jun. 2019

  Hei
  Det vil i de nærmeste dager graves grøfter mellom carporter i Nord. Se vedlegg.
  Det skal være mulig å få parkert biler i Carport.
  Det graves dog en grøft mellom CP-3 til CP-4 som igjen gjør at hvis en ikke får tilgang via nedre side, må en kjøre rundt boligene for å komme til plassen sin.
  Skulle det vise seg helt umulig å komme til plassen sin, får en vise litt smidighet og bruke gjesteparkering de 2 - 3 dagene dette pågår.

  Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet
 • Ny faktura er sendt ut idag!

  Publisert 16. mai. 2019

  Hei!
  Ny faktura for felleskostnader (juni, juli og august 2019) er nå sendt ut til alle seksjonseiere via Lettstyrt, med varsling på e-post og SMS.
  Dersom det er noen som ikke har mottatt faktura, er det veldig viktig at man kontakter styret snarest og oppgir korrekt e-postadresse slik at vi kan få ordnet dette.

  Fakturaen har forfallsdato 29 mai. Vi understreker viktigheten av å betale faktura innen forfallsdato. Ved for sen betaling påløper det gebyr og forsinkelsesrenter fra forfall.

  Under her ligger også oversikt over faktureringsbeløp for hele året vedlagt. Dette gjøres for å gi mer forutsigbarhet slik at alle lettere kan planlegge når regningene forfaller.

  Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet
 • 13 MAI STARTER UTBEDRING AV ALTANER

  Publisert 12. mai. 2019

  BK BYGG starter mandag 13. mai med 2b, 4b, 6b, og 6c. Det tar da opptil 2-3 uker før de er ferdigstilt.

  Mandag 27. mai fortsettes de med vi 18c, 22b og 24b, ca 2 uker før de er ferdigstilt.

  Viktig at dere som bor i disse leilighetene rydder vekk alt av ting og tang på terrassene.
  Samt at dere som bor under er obs på stillas mm.

  Beklager sen info.
 • Vårdugnad er rett rundt hjørnet, sett av dato:)

  Publisert 09. apr. 2019

  Tid: 17:00 - 19:00, Westergårdveien 22A
  Vårens dugnad er av styret i Frøystad Vel fastsatt til onsdag 8 mai, klokken 17.00 - 19.00!

  Dugnaden er som tidligere felles for hele Frøystad, og vi utfører arbeid som er pålagt oss av Frøystad Vel, samt oppgaver internt i sameiet. Oppmøte er som vanlig utenfor 22A for registrering og tildeling av oppgaver. Ta med river, koster, spader og trillebår.

  Ta kontakt med styret i god tid før dugnaden dersom du er forhindret i å delta, du vil da få tildelt egne oppgaver. Oppgaven bør da være utført innen dato for oppsatt dugnad.

  Dersom du ikke kan møte, og heller ikke ønsker tildelte oppgaver, vil du få tilsendt faktura.

  Med vennlig hilsen styret i Boligsameiet Jotunet