Oppslagstavle for Boligsameiet Jotunet

 • Årsmøte 2019

  Publisert 06. jan. 2019

  Tid: 19:00 - 21:00, Frøystad Barnehage

  Det vises til Lov om eierseksjoner § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”. Boligsameiet Jotunet vil avholde ordinært årsmøte torsdag 31.januar 2019 i Frøystad Barnehage. I forkant av årsmøtet vil det sendes ut en formell innkalling med informasjon om agenda, styrets redegjørelse, regnskap for 2018, budsjett for 2019, valg av styremedlemmer og eventuelle innmeldte saker. Forslag som seksjonseiere ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest onsdag 16. januar 2019. Forslag sendes skriftlig til styret under KONTAKT på nettsidene, eller direkte på e-post owe.egeland@hesbynett.no For å sikre effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er det ønskelig at: - Det går klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet. - Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Spesielt vil det være viktig at de økonomiske rammene/konsekvensene av forslaget blir tilfredsstillende belyst. Dette vil hjelpe årsmøtet å behandle og ta stilling til saken. Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet

 • Ekstraordinært årsmøte

  Publisert 19. nov. 2018

  Tid: 18:30 - 20:00, Frøystad Barnehage, Strandsvingen 8

  Til alle seksjonseiere i Boligsameiet Jotunet: Styret ønsker med dette å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å presentere forslag til oppsett for el-bil lading i sameiet. Se vedlagte innkalling og presentasjon. Årsaken til at dette kommer opp nå, og ikke i et ordinært årsmøte neste år, er at vi er usikre på hvor lenge nettleverandøren kan gi oss kapasiteten som er forespeilet - og derfor ønsker vi å forsøke å avgjøre dette så tidlig som mulig. Vi håper så mange som mulig kan ta seg tid til å stille på dette møtet! Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet

 • Ny faktura er sendt ut

  Publisert 15. nov. 2018

  Hei! Ny faktura for felleskostnader (desember 2018 + januar og februar 2019) er nå sendt ut til alle seksjonseiere via Lettstyrt, med varsling på e-post. Dersom det er noen som ikke har mottatt faktura, er det veldig viktig at man kontakter styret snarest og oppgir korrekt e-postadresse slik at vi kan få ordnet dette. Fakturaen har forfallsdato 30.november. Vi understreker viktigheten av å betale faktura innen forfallsdato. Ved for sen betaling påløper det gebyr og forsinkelsesrenter fra forfall. Med vennlig hilsen Styret

 • Høstdugnaden blir avholdt 10.november!

  Publisert 14. sep. 2018

  Tid: 10:00 - 12:00, Jotunet

  Høstens dugnad er av styret i Frøystad Vel fastsatt til lørdag 10. november, klokken 10.00 - 12.00! Dugnaden er som tidligere felles for hele Frøystad, og vi utfører arbeid som er pålagt oss av Frøystad Vel, samt oppgaver internt i sameiet. Oppmøte er som vanlig utenfor 22A for registrering og tildeling av oppgaver. Ta med river, koster, spader og trillebår. Ta kontakt med styret i god tid før dugnaden dersom du er forhindret i å delta, du vil da få tildelt egne oppgaver. Oppgaven bør da være utført innen dato for oppsatt dugnad. Dersom du ikke kan møte, og heller ikke ønsker tildelte oppgaver, vil du få tilsendt faktura. Med vennlig hilsen styret i Boligsameiet Jotunet

 • Ny faktura er sendt ut

  Publisert 10. aug. 2018

  Hei! Faktura for felleskostnader (september-oktober-november) er nå sendt ut til alle seksjonseiere via Lettstyrt, med varsling på e-post. Dersom det er noen som ikke har mottatt faktura, er det veldig viktig at man kontakter styret snarest og oppgir korrekt e-postadresse slik at vi kan få sendt faktura. Fakturaen har forfallsdato 31.august. Styret ønsker å understreke viktigheten av å betale faktura innen forfallsdato. Ved for sen betaling påløper det forsinkelsesrenter og gebyr fra forfall. Med vennlig hilsen Styret

 • Status vedlikehold på byggene

  Publisert 09. jul. 2018

  Nå er BK Bygg stort sett ferdig med det meste av årets planlagte vedlikeholdsjobber. Siden oppstart i april er nå 4 altaner renovert, det er utført en omfattende fasadevask og det er montert snøfangere på taket på alle bygninger. I tillegg er det utført noen mindre utbedringer i noen av seksjonene. Det jobbes ennå med utskiftning av kledning på to av bygningene, samt noe ferdigstilling og finpuss etter vi hadde vår siste befaring. Etter sommerferien er dette de viktigste sakene styret vil jobbe med: - Fortsatt utredning for tilrettelegging av strøm til carporter for lading av el-bil - Videre dialog med nabo i Westergårdveien 50 angående fjerning eller beskjæring av sjenerende trær - Utredning av muligheter for bygging av sykkelskur for Jotunet - sammen med Frøystad Vel - Utfordringer med avfall og søppel - Planlegging av vedlikehold for 2019 - Budsjett 2019 Vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle en fortsatt fin sommer! Mvh Styret

 • Status vedlikehold på byggene

  Publisert 06. jun. 2018

  BK Bygg er godt i gang med vedlikeholdsarbeidene på byggene våre. Pr. i dag er store deler av fasadevasken gjennomført, med unntak av kortsidene opp mot de grønne byggene og der altanene renoveres (10B, 12B, 14B og 18B). Altanene skal være ferdige i løpet av denne uken. Fasadevasken vil fortsette neste uke, når altanene er ferdigstilte. Pass på å lukke vinduer og ventiler! Videre går man i gang med utskiftning av ødelagte bord på kledningen på alle 4 byggene, og det skal også monteres snøfangere på takene. I tillegg er det noen andre mindre utbedringer som skal utføres før sommeren. Vedlagt er en framdriftsplan på det som skjer før sommerferien. Dersom noen har spørsmål, ta kontakt med styret! Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet

 • Faktura er sendt ut

  Publisert 18. mai. 2018

  Hei! Faktura for felleskostnader (juni-juli-august) er nå sendt ut til alle seksjonseiere via Lettstyrt, med varsling på e-post. Dersom det er noen som ikke har mottatt faktura, er det veldig viktig at man kontakter styret snarest og oppgir korrekt e-postadresse slik at vi kan få sendt faktura. Fakturaen har forfallsdato 30.mai. Med vennlig hilsen Styret

 • Oppstart vedlikehold på byggene

  Publisert 05. mai. 2018

  Vi har inngått avtale med BK Bygg om å utføre det planlagte vedlikeholdet i år. De vil starte opp nå førstkommende mandag 7/5 med både klargjøring av altaner og fasadevask. Det er viktig at alle lukker vinduer og innvendige ventiler over vinduene. Ting som ikke tåler vann eller som man er redd for kan bli ødelagt, og som står ute på altan/ uteplass, må tas inn. Planen er å spyle blokk 3 og 4 (de med høyest husnummer) i uke 19-20, og blokk 1 og 2 i uke 21-22. Altanene som skal renoveres i år er alle i andre etasje; 10B - 12B - 14B og 18B. Rydd vekk alt som står på disse innen mandag! For dere som bor under disse leilighetene er det viktig å gjøre det samme, da det settes opp stillas her. Vi prøver å ta de 3 altanene i blokk 2 først. Vi beklager noe kort varsel, men vi håper dette lar seg løse på en god måte! Vi vil også informere nærmere når vi har avtalt et mer nøyaktig tidsskjema med BK Bygg. Mvh Styret

 • Dugnad 14. mai

  Publisert 19. apr. 2018

  Tid: 17:00 - 19:00, Boligsameiet Jotunet

  Vi vil varsle om at årets vårdugnad er fastsatt til mandag 14. mai klokken 17.00 - 19.00! Dugnaden er som tidligere felles for Jotunet og Frøystad. Oppmøte er som vanlig utenfor 22A for registrering og tildeling av oppgaver. Ta med river, koster, spader og trillebår. Ta kontakt med styret i god tid før dugnaden dersom du er forhindret i å delta, du vil da få tildelt egne oppgaver. Oppgaven bør da være utført innen dato for oppsatt dugnad. Dersom du ikke kan møte, og heller ikke ønsker tildelte oppgaver, vil du få tilsendt faktura. Med vennlig hilsen styret i Boligsameiet Jotunet