Oppslagstavle for Boligsameiet Jotunet

  • Årsmøte 2019

    Publisert 06. jan. 2019

    Tid: 19:00 - 21:00, Frøystad Barnehage

    Det vises til Lov om eierseksjoner § 41: ”Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”. Boligsameiet Jotunet vil avholde ordinært årsmøte torsdag 31.januar 2019 i Frøystad Barnehage. I forkant av årsmøtet vil det sendes ut en formell innkalling med informasjon om agenda, styrets redegjørelse, regnskap for 2018, budsjett for 2019, valg av styremedlemmer og eventuelle innmeldte saker. Forslag som seksjonseiere ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest onsdag 16. januar 2019. Forslag sendes skriftlig til styret under KONTAKT på nettsidene, eller direkte på e-post owe.egeland@hesbynett.no For å sikre effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er det ønskelig at: - Det går klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøtet. - Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Spesielt vil det være viktig at de økonomiske rammene/konsekvensene av forslaget blir tilfredsstillende belyst. Dette vil hjelpe årsmøtet å behandle og ta stilling til saken. Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet

Vis alle oppslag