Oppslagstavle for Boligsameiet Jotunet

 • Ny faktura er sendt ut i dag!

  Publisert 19. aug. 2019

  Hei! Ny faktura for felleskostnader (september, oktober og november 2019) er nå sendt ut til alle seksjonseiere via Lettstyrt, med varsling på e-post og SMS. Dersom det er noen som ikke har mottatt faktura, er det veldig viktig at man kontakter styret snarest og oppgir korrekt e-postadresse slik at vi kan få ordnet dette. Fakturaen har forfallsdato 28. august. Vi understreker viktigheten av å betale faktura innen forfallsdato. Ved for sen betaling påløper det gebyr og forsinkelsesrenter fra forfall. Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet

 • Utbygging av infrastruktur vedrørende EL-Billading

  Publisert 19. jun. 2019

  Hei Det vil i de nærmeste dager graves grøfter mellom carporter i Nord. Se vedlegg. Det skal være mulig å få parkert biler i Carport. Det graves dog en grøft mellom CP-3 til CP-4 som igjen gjør at hvis en ikke får tilgang via nedre side, må en kjøre rundt boligene for å komme til plassen sin. Skulle det vise seg helt umulig å komme til plassen sin, får en vise litt smidighet og bruke gjesteparkering de 2 - 3 dagene dette pågår. Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet

 • Ny faktura er sendt ut idag!

  Publisert 16. mai. 2019

  Hei! Ny faktura for felleskostnader (juni, juli og august 2019) er nå sendt ut til alle seksjonseiere via Lettstyrt, med varsling på e-post og SMS. Dersom det er noen som ikke har mottatt faktura, er det veldig viktig at man kontakter styret snarest og oppgir korrekt e-postadresse slik at vi kan få ordnet dette. Fakturaen har forfallsdato 29 mai. Vi understreker viktigheten av å betale faktura innen forfallsdato. Ved for sen betaling påløper det gebyr og forsinkelsesrenter fra forfall. Under her ligger også oversikt over faktureringsbeløp for hele året vedlagt. Dette gjøres for å gi mer forutsigbarhet slik at alle lettere kan planlegge når regningene forfaller. Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet

 • 13 MAI STARTER UTBEDRING AV ALTANER

  Publisert 12. mai. 2019

  BK BYGG starter mandag 13. mai med 2b, 4b, 6b, og 6c. Det tar da opptil 2-3 uker før de er ferdigstilt. Mandag 27. mai fortsettes de med vi 18c, 22b og 24b, ca 2 uker før de er ferdigstilt. Viktig at dere som bor i disse leilighetene rydder vekk alt av ting og tang på terrassene. Samt at dere som bor under er obs på stillas mm. Beklager sen info.

 • Vårdugnad er rett rundt hjørnet, sett av dato:)

  Publisert 09. apr. 2019

  Tid: 17:00 - 19:00, Westergårdveien 22A

  Vårens dugnad er av styret i Frøystad Vel fastsatt til onsdag 8 mai, klokken 17.00 - 19.00! Dugnaden er som tidligere felles for hele Frøystad, og vi utfører arbeid som er pålagt oss av Frøystad Vel, samt oppgaver internt i sameiet. Oppmøte er som vanlig utenfor 22A for registrering og tildeling av oppgaver. Ta med river, koster, spader og trillebår. Ta kontakt med styret i god tid før dugnaden dersom du er forhindret i å delta, du vil da få tildelt egne oppgaver. Oppgaven bør da være utført innen dato for oppsatt dugnad. Dersom du ikke kan møte, og heller ikke ønsker tildelte oppgaver, vil du få tilsendt faktura. Med vennlig hilsen styret i Boligsameiet Jotunet

 • Årsmøte i Frøystad Vel

  Publisert 27. mar. 2019

  Tid: 19:00 - 21:00, Frøystad Barnehage

  Det avholdes årsmøte / generalforsamling i Frøystad Vel onsdag 10.april klokken 1900 i Frøystad Barnehage. Utover vedlagte innkalling (se under) er andre dokumenter lagt ut på nettsidene til Frøystad Vel, www.froystadvel.no

 • Ny faktura er sendt ut

  Publisert 15. feb. 2019

  Hei! Ny faktura for felleskostnader (mars, april og mai 2019) er nå sendt ut til alle seksjonseiere via Lettstyrt, med varsling på e-post. Dersom det er noen som ikke har mottatt faktura, er det veldig viktig at man kontakter styret snarest og oppgir korrekt e-postadresse slik at vi kan få ordnet dette. Fakturaen har forfallsdato 28 februar. Vi understreker viktigheten av å betale faktura innen forfallsdato. Ved for sen betaling påløper det gebyr og forsinkelsesrenter fra forfall. Under her ligger også oversikt over faktureringsbeløp for hele året vedlagt. Dette gjør vi for å gi mer forutsigbarhet slik at alle lettere kan planlegge når regningene forfaller. Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet

 • Ligningsgrunnlag 2018

  Publisert 12. feb. 2019

  I vedlegget under følger oversikt over innberettede beløp til skattemelding for 2018. Det har i 2018 vært overdragelse av 2 seksjoner, disse er merket grønt (renteinntekter er fordelt iht. eiertid). Formue tilfaller eier pr 31.12.2018.

 • Husk årsmøtet torsdag 31/1 2019!

  Publisert 18. jan. 2019

  Under ligger selve innkallingen til årsmøtet i Boligsameiet Jotunet som avholdes torsdag 31/1 2019 i Frøystad Barnehage. Vi gjør oppmerksom på at den komplette innkallingen med alle vedlegg kun er sendt ut på e-post. Dersom noen ikke har tilgang til printer, eller ikke kan åpne vedlegget, kan vi være behjelpelig med en papirkopi – gi eventuelt beskjed om dette på e-post til owe.egeland@hesbynett.no, eller via KONTAKT på nettsidene https://jotunet.lettstyrt.no Dersom e-post med komplett innkalling ikke er mottatt, ta kontakt snarest på samme e-postadresse. Vel møtt! Med vennlig hilsen, Styret i Boligsameiet Jotunet

 • Styrevalg 2019! Viktig melding til alle seksjonseiere!

  Publisert 09. jan. 2019

  Valgkomiteen som jobber med å finne nye kandidater til styrearbeidet i sameiet, har i år møtt store vanskeligheter. Mange har vært forespurt om å påta seg et styreverv i den neste perioden, men alle har sagt klart nei. Det er flere seksjonseiere som de siste 5-8 årene har hatt flere perioder, og da føler man naturlig nok at man har bidratt nok. Flere har etter overtalelse påtatt seg nye perioder – simpelthen på grunn av manglende nye kandidater. Styret må bemannes av seksjonseiere som er villige til å bruke litt av sin fritid gjennom året for å sikre best mulig drift av sameiet som en selv bor i. Styret og valgkomiteen registrerer imidlertid at det er mange seksjonseiere som ennå ikke har deltatt i styrearbeid, og dette er dermed en oppfordring til alle om å ta en runde i tenkeboksen. Alle seksjonseiere har en plikt til å bidra til at sameiet kan fungere så kostnadseffektivt som mulig, og ingen bør sitte med en holdning som forventer at «alle andre» tar seg av oppgavene. Dersom vi ikke lykkes i å rekruttere nye kandidater til styret, kan et alternativ være å engasjere en ekstern forretningsfører/administrator (f.eks. Bate eller Obos) for å ha ansvaret for den daglige driften av sameiet. En slik løsning vil utvilsomt føre til en betraktelig økning i sameiets driftskostnader, noe som dermed påvirker felleskostnadene hver enkelt seksjonseier betaler årlig. Med dette håper styret at noen kan kjenne litt på ens eget ansvar, og dermed melde seg til styreverv for neste periode. Å være styremedlem gir mulighet for å påvirke det som skjer i sameiet og er til tider veldig lærerikt og spennende. Ta kontakt med et medlem av valgkomiteen snarest: Tarjei Hemstad (14B) – telefon 901 02182, e-post tarjei.hemstad@lyse.net Lisbeth Vaksdal Madsen (8B) – telefon 908 62418 Øyvind Voss (22B) – telefon 990 91167 Med vennlig hilsen Styret i Boligsameiet Jotunet